Namerané a vypočítané U-hodnoty prevádzkovaných budov

Merania sú dôležitou súčasťou charakterizovania skutočného stavu predmetu energetického auditu. Každé meranie môže byť zaťažené neistotou a prípadnými chybami. Ide o to, aby neistota merania a prípadné chyby dramaticky nezmenili výpovednú hodnotu výsledkov merania. [Prednáška, 2016]   

Význam merania a overovania údajov pri EA, časť 2/2

Merania sú dôležitou súčasťou charakterizovania skutočného stavu predmetu energetického auditu. Každé meranie môže byť zaťažené neistotou a prípadnými chybami. Ide o to, aby neistota merania a prípadné chyby dramaticky nezmenili výpovednú hodnotu výsledkov merania. [Prednáška, časť 2-2, 2015]   

Význam merania a overovania údajov pri EA, časť 1/2

Merania sú dôležitou súčasťou charakterizovania skutočného stavu predmetu energetického auditu. Každé meranie môže byť zaťažené neistotou a prípadnými chybami. Ide o to, aby neistota merania a prípadné chyby dramaticky nezmenili výpovednú hodnotu výsledkov merania. [Prednáška, časť 1-2, 2015]  

Tepelné bariéry. Predstavujú cestu k nZEB budovám?

Tepelná bariéra môže byť doplnkovým tepelným zdrojom, ktorý dokáže efektívne zhodnotiť teplo s nižšou teplotou, než je požadovaná v interiéri. Na rozdiel od niektorých iných tepelných zdrojov, ktoré tiež využívajú nízkopotenciálne teplo vonkajšieho prostredia, je jej výhodou to, že pri konštantnej teplote použitého média jej využiteľný výkon so znižujúcou sa … Viac

Nepozorovaná čierna diera prevádzkových nákladov

Jedným z médií, ktoré sa veľmi často používa v priemyselných závodoch, je stlačený vzduch. Obvykle slúži na pohon ručného náradia alebo ako technologické médium potrebné na prevádzku výrobných strojov. [Článok v časopise TZB Haustechnik #1/2014]

ANKETA v časopise TZB – Je v spojení sila?

Dôležitosť tímovej, medziodborovej spolupráce a integrované navrhovanie slávi svoje prvé úspechy aj na Slovensku. Ide zatiaľ o ojedinelé projekty a svojím spôsobom prvé lastovičky? Alebo sa už skutočne začína presadzovať multidisciplinárnosť a spojenie vedy s praxou? [Anketa v časopice TZB Haustechnik #1/2014, špeciál : vykurovanie]