Poskytovanie expertov

Sú situácie, keď klienti nechcú, aby sa informácie z ich firmy vynášali do vonkajšieho prostredia, a to aj napriek tomu, že dôvernosť by sa dala dosiahnuť aj záväzkom mlčanlivosti medzi firmami. To je dôvod na angažovanie expertov po dobu trvania konkrétneho projektu zavádzania manažérskeho systému. Ďalším dôvodom je požiadavka, aby sa tím expertov sústredil len na projekt rýchleho zavedenia manažérskeho systému u jedného konkrétneho klienta a/alebo aby detailne poznal denný režim, firemnú kultúru a procesy klienta.

pumerle-MAG
   
Našim riešením v takejto situácii je, poskytnutie expertov: alo-logo_new_01d-01 
  • pre zavedenie manažérskeho systému riadenia spotreby energie v zmysle STN EN ISO 50001

  • pre zavedenie trvale udržateľnej prevádzky nehnuteľností v zmysle medzinárodných certifikačných systémov BREEAM® a LEED®

  • pre zavedenie efektívnej prevádzky nehnuteľnosti v zmysle radu noriem STN EN 15221 

 

 

Comments are closed.