DOKONALOSŤ

Zdravé podnikanie sa prejavuje dokonalosťou svojich riadiacich procesov, ktoré prinášajú konkurenčné výhody. Konkurenčné výhody zabezpečujú lepšie postavenie na trhu, vyššiu mieru zisku a viac prostriedkov pre ďaľší rozvoj.

alo-MARK_C-blue22
Dokonalosť je nástroj na dosiahnutie ZODPOVEDNOSTI, EFEKTÍVNOSTI, PROSPERITY a UDRŽATEĽNOSTI. alo-MARK_Q-orange2
 

   

.
Pomáhame našim klientom v neustálom zlepšovaní ich dokonalosti v spotrebe energie a prevádzke nehnuteľností, a to najmä: 

alo-logo_new_01d-01

  • zavádzaním manažérskych systémov riadenia spotreby,
  • využívaním postupov najlepšej praxe,
  • poskytovaním nástrojov pre nepretržité meranie a vyhodnocovanie kvantity a kvality výkonov,
  • poskytovaním nástrojov pre nepretržité overovanie spokojnosti uživateľov s úrovňou poskytovaných služieb a kvalitou prostredia
  • poskytovaním podpory pri zavádzaní inovácií v budovách,
  • zvyšovaním poznatkov, schopností a zručností ich personálu.

 

 
   

Comments are closed.