naša MISIA

Vznikli sme, aby sme naše dlhoročné skúsenosti z oblastí vzdelávania, vedy, výskumu a z práce vo veľkých medzinárodných spoločnostiach zužitkovali v prospech našich klientov a nás. Nedávno sme stáli na strane tých, ktorí museli prijímať závažné rozhodnutia, a preto máme predstavu, čo potrebuje poznať vrcholový manažment, než takéto rozhodnutie prijme. Sme multidisciplinárni, kompetentní, skúsení a nezávislí, aby sme mohli poskytnúť všetky potrebné informácie a spolupodieľať sa na tvorbe špičkových riešení.

alo-MARK_C-bordo
Našou misiou je, umožniť našim klientom, aby dosiahli: alo-logo_new_01d-01

alo_pict-4x200_02c12

[ ZODPOVEDNOSŤ ]

 

myslíme tým
environmentálnu zodpovednosť

< ďalej … >

alo_pict-4x200_02b08

[ EFEKTÍVNOSŤ ]

 

myslíme tým efektívnosť vo využívaní zdrojov (energie, materiálov, surovín a ľudskej práce)

< ďalej … >

alo_pict-ZELENE-BUDOVY_04d39

[ PROSPERITA ]

 

myslíme tým ekonomickú prosperitu

< ďalej … >

alo_pict-4x200_02b17

[ UDRŽATEĽNOSŤ ]

 

myslíme tým trvalú udržateľnosť investície a podnikania

< ďalej … >

alo_pict-4x200_02b13

[ DOKONALOSŤ ]

 

myslíme tým dokonalosť pri rozhodovaní o investíciách a pri riadení podnikania

< ďalej … >

 

Comments are closed.