Architekti a generálni projektanti

Pre architektov a generálnych projektantov poskytujeme poradenskú konzultačnú činnosť pri projektovej príprave investície, napr. formou spracovania: pumerle-MAG
   
  • projektového hodnotenia energetickej hospodárnosti budov do dokumentácie pre získanie stavebného povolenia v zmysle Zákona č. 300/2012 Z.z.,
  • riešení stavebno-fyzikálnych problémov a návrhov/posúdení opatrení pre dosiahnutie tepelnej, vizuálnej a akustickej pohody užívateľov budov,
  • prípravy podkladov pre certifkáciu trvalej udržateľnosti v štádiu projektovej dokumentácie pre certifikačné systémy BREEAM® International, alebo LEED®.
alo-logo_new_01d-01
   
 

Comments are closed.