Príprava investície

Aj keď sa na Slovensku táto fáza nezriedka podceňuje, my ju považujeme za najdôležitejšiu. Práve v tejto fáze sa rozhoduje, aký úspech a prínos bude mať nová investícia. Ide hlavne o to, aby všetci zainteresovaní hovorili jedným jazykom a ubezpečili sa, že rovnako chápu ciele a očakávania a zrozumiteľne a dostatočne presne ich definujú. Aby všetko pripravili pre rýchlu realizáciu bez zbytočných zaváhaní, pochybení a omylov.

alo-MARK_C-blue22
alo_pict-4x200_02a17 alo_pict-4x200_02b17 alo_pict-4x200_02c17 alo_pict-4x200_02d17

Pre fázu prípravy investície do novej budovy, jej úpravy alebo rekonštrukcie našim klientom ponúkame služby napr. vo forme spracovania:

alo-logo_new_01d-01
  • technicko-ekonomických štúdií k energetickým koncepciám budov
  • štúdií a stratégií trvalej udržateľnosti
  • stratégií a štúdií uskutočniteľnosti využívania obnoviteľných zdrojov energie
  • podkladov pre výbery dodávateľov infraštruktúry a techniky prostredia
  • projektového hodnotenia energetickej hospodárnosti budov do dokumentácie pre získanie stavebného povolenia v zmysle Zákona č. 300/2012 Z.z.
  • riešení stavebno-fyzikálnych problémov a návrhov/posúdení riešení pre dosiahnutie tepelnej, akustickej a vizuálnej pohody užívateľov budov
  • podkladov pre certifikáciu trvalej udržateľnosti v štádiu projektovej dokumentácie pre certifikačné systémy BREEAM® International a LEED®
  • školenia projektových manažérov, rozpočtárov a stavbyvedúcich o požiadavkách na postupy pre zabezpečenie úspešnej certifikácie stavby podľa BREEAM® International a LEED®
 

Comments are closed.