Energetické úrovne výstavby

Vyhl. MDVRR SR č. 364/2012 Z.z. zavádza pre hodnotenie budovy podľa globálneho ukazovateľa – primárna energia pojem energetické úrovne výstavby. Energetická úroveň výstavby závisí od energetickej triedy, do ktorej sa budova zaradí podľa globálneho ukazovateľa – primárna energia.

alo-MARK_C-blue22
   

pumerle-MAG   Škála energetických tried globálneho ukazovateľa – primárna energia v kWh/(m2.a)

skala_energetickych_tried_crop

alo-MARK_Q-bordo_resize
alo_pict-zelene-budovy_04a_42a alo_pict-zelene-budovy_04b42 alo_pict-zelene-budovy_04c42 alo_pict-zelene-budovy_04d42

pumerle-MAG   Minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových a obnovovaných budov sú stanovené na hornej hranici energetickej triedy B a táto hranica súčasne určuje nízko – energetickú úroveň výstavby.

pumerle-MAG   Ultranízkoenergetickú úroveň výstavby určuje horná hranica energetickej triedy A1.

pumerle-MAG   Úroveň výstavby budov s takmer nulovou spotrebou energie určuje horná hranica energetickej triedy A0.

pumerle-MAG   Pri budovách s takmer nulovou spotrebou energie je požiadavkou, aby bolo každé miesto spotreby zaradené do energetickej triedy A, a aby sa energia potrebná na jej prevádzku zabezpečila z obnoviteľných zdrojov priamo v budove alebo v jej blízkosti.

pumerle-MAG   Budovy s takmer nulovou spotrebou energie sa majú povinne stavať po 31. decembri 2020, v prípade budov, ktoré vlastnia orgány verejnej moci, už po 31. decembri 2018.

 

 
   

Comments are closed.