PRECÍZNOSŤ

Kompetentný a účinný návrh opatrení na zvýšenie hospodárnosti budov sa dá urobiť, len zistením skutočného stavu ich stavebných konštrukcií, techniky prostredia a kvality samotného vnútorného prostredia.

alo-MARK_C-blue22
Precíznosť je náš nástroj na návrh opatrení, ktoré prinášajú reálne prínosy našim klientom. Nespoliehame sa na výpočty podľa tabuľkových hodnôt, ale zmeriame si SKUTOČNÉ VLASTNOSTI KONŠTRUKCIÍ A ZARIADENÍ a na základe toho navrhneme opatrenia. alo-MARK_Q-orange2
 

   

.
Pomáhame našim klientom, aby spoznali reálny stav ich budov a na základe toho dosiahli s našou pomocou zvýšenie ich hospodárnosti a kvality vnútorného prostredia, a to najmä: 

alo-logo_new_01d-01

  • meraním skutočného tepelného odporu stavebných konštrukcií zrealizovaných budov (v reálnych podmienkach ich prevádzky),
  • monitorovaním teplôt a vlhkostí vzduchu v charakteristických bodoch interiérov po dlhšie obdobie,
  • meraním teplôt, vlhkostí, rýchlostí prúdenia vzduchu, koncentrácie CO2, teploty sálania povrchov a parametrov tepelnej pohody PMV a PPD,
  • meraním skutočných vzduchových výkonov vzduchotechnických jednotiek a vo vzduchových potrubiach,
    poskytovaním podpory pri zavádzaní inovácií v budovách,
  • meraním energetickej efetkívnosti vzduchotechnických jednotiek.

  

 
 

pozri podrobnosti >>>

 

Comments are closed.