PONÚKAME SLUŽBY

Nehnuteľnosti si od zámeru, cez realizáciu až po prevádzku vyžadujú pestrú paletu služieb. Ak majú byť navyše trvale udržateľné, tak je paleta týchto služieb skutočne rôznorodá. Miestne tímy potrebujú podporu nezávislých odborníkov, pretože len ich nestrannosť zabezpečí správnu identifikáciu potrieb a slabých miest. Kompetentnosť sa dá dosiahnuť len bohatou skúsenosťou s riešením výziev a odstupom od prílišného detailu a denno-dennej operatívy. V tom majú miestne tímy spravidla nedostatky. Rovnako to platí o hľadaní efektívnych riešení. Myslieť mimo klietky (out of the box) a vidieť cesty tam, kde ich miestne tímy nevidia, je prínosom kvalitných odborníkov.

alo-MARK_C-bordo
Našim klientom ponúkame nasledovné skupiny služieb : alo-logo_new_01d-01
pumerle-MAG

poradenská a konzultačná činnosť pri príprave, realizácii a počas prevádzky investície

 
pumerle-MAG

spracovanie prevádzkovej dokumentácie nehnuteľnosti

 
pumerle-MAG

nezávislé overovanie funkčnosti systémov

 
pumerle-MAG

audity a certifikácia nehnuteľností

 
pumerle-MAG

zavádzanie manažérskych systémov pre nehnuteľnosti

 
pumerle-MAG

poskytovanie expertov

 
pumerle-MAG

aktivity pre podporu trvalej udržateľnosti a zvyšovanie efektívnosti prevádzky nehnuteľností

 
 

Comments are closed.