Vzťah medzi inteligentnou budovou a trvalou udržateľnosťou budovy

“… Budova, ktorá vytvára podmienky – personálne, environmentálne a technologické – aby mohla prosperovať ľudská inteligencia, zvyšujúc svoju individuálnu produktivitu a spokojnosť … “

 alo-MARK_C-bordo

 [L.Piršel – prednáška na seminári Inteligentné budovy, SSTP, apríl 2013, výstava CONECO/RACIOENERGIA 2103, Bratislava, Slovakia]

 
Bookmark the permalink.

Comments are closed.