Namerané a vypočítané U-hodnoty prevádzkovaných budov

Merania sú dôležitou súčasťou charakterizovania skutočného stavu predmetu energetického auditu. Každé meranie môže byť zaťažené neistotou a prípadnými chybami. Ide o to, aby neistota merania a prípadné chyby dramaticky nezmenili výpovednú hodnotu výsledkov merania. [Prednáška, 2016]   

Význam merania a overovania údajov pri EA, časť 2/2

Merania sú dôležitou súčasťou charakterizovania skutočného stavu predmetu energetického auditu. Každé meranie môže byť zaťažené neistotou a prípadnými chybami. Ide o to, aby neistota merania a prípadné chyby dramaticky nezmenili výpovednú hodnotu výsledkov merania. [Prednáška, časť 2-2, 2015]   

Význam merania a overovania údajov pri EA, časť 1/2

Merania sú dôležitou súčasťou charakterizovania skutočného stavu predmetu energetického auditu. Každé meranie môže byť zaťažené neistotou a prípadnými chybami. Ide o to, aby neistota merania a prípadné chyby dramaticky nezmenili výpovednú hodnotu výsledkov merania. [Prednáška, časť 1-2, 2015]  

Certifikácia udržateľnosti budov – v čom je iná ?

Energetické, environmentálne a ekonomické hodnotenie vykurovacích systémov. Tradičná 22. konferencia so zahraničnou účasťou VYKUROVANIE 2014 je zameraná na energetické, environmentálne a ekonomické hodnotenie vykurovacích systémov. Odborný program je rozdelený do 5 samostatných celkov. [Prednáška na konferencii Vykurovanie 2014,  Stará Ľubovňa]  

Energetická certifikácia a certifikácia trvalej udržateľnosti (časť 2/2)

Po 31.12.2015 je minimálnou požiadavkou na energetickú hospodárnosť nových budov horná hranica energetickej triedy A1 pre globálny ukazovateľ. Po 31.12.2018 je minimálnou požiadavkou na energetickú hospodárnosť nových budov vo vlastníctve orgánov verejnej správy horná hranica energetickej triedy A0 pre globálny ukazovateľ. [L.Piršel, prednáška vzdelávacieho programu SKOHMaZ pre znalcov z odboru … Viac

Energetická certifikácia a certifikácia trvalej udržateľnosti (časť 1/2)

Po 31.12.2015 je minimálnou požiadavkou na energetickú hospodárnosť nových budov horná hranica energetickej triedy A1 pre globálny ukazovateľ. Po 31.12.2018 je minimálnou požiadavkou na energetickú hospodárnosť nových budov vo vlastníctve orgánov verejnej správy horná hranica energetickej triedy A0 pre globálny ukazovateľ. [L.Piršel, prednáška vzdelávacieho programu SKOHMaZ pre znalcov z odboru … Viac

Facility manažment, certifikácia trvalej udržateľnosti

Činnosť facility managera je potrebná na splnenie nevyhnutných podmienok pre certifikáciu. Facility manger svojou kvalitnou činnosťou môže prispieť ku získaniu 20 až 29 kreditov. Na certifikáciu je potrebné splniť všetky nevyhnutné podmienky a získať aspoň 40 kreditov. [L.Piršel, 01/10/2013, prednáška]