Aká je presnosť vypočítaných U-hodnôt ?

Merania U-hodnôt stavebných konštrukcií preukázali významné odchýlky skutočných hodnôt od údajov v tepelno-technických posudkoch.

alo-MARK_C-bordo
[Článok v časopise TZB Haustechnik #2/2016]   
Bookmark the permalink.

Comments are closed.