Tepelné bariéry. Predstavujú cestu k nZEB budovám?

Tepelná bariéra môže byť doplnkovým tepelným zdrojom, ktorý dokáže efektívne zhodnotiť teplo s nižšou teplotou, než je požadovaná v interiéri. Na rozdiel od niektorých iných tepelných zdrojov, ktoré tiež využívajú nízkopotenciálne teplo vonkajšieho prostredia, je jej výhodou to, že pri konštantnej teplote použitého média jej využiteľný výkon so znižujúcou sa … Viac

Nepozorovaná čierna diera prevádzkových nákladov

Jedným z médií, ktoré sa veľmi často používa v priemyselných závodoch, je stlačený vzduch. Obvykle slúži na pohon ručného náradia alebo ako technologické médium potrebné na prevádzku výrobných strojov. [Článok v časopise TZB Haustechnik #1/2014]

Facility manažment a certifikácia trvalej udržateľnosti

Certifikácia trvalej udržateľnosti sa zvyčajne spája s projektovaním a výstavbou nových budov. Môže sa preto zdať, že najvýznamnejšiu úlohu pri úspešnej certifikácii zohrávajú investori, architekti, projektanti profesisti a dodávatelia. [L.Piršel, článok v časopise IDB Journal – Facility management #6/2013]  

Inteligentné budovy a trvalá udržateľnosť

Inteligentná budova je terminus technicus na oznacenie istej skupiny budov so špecifickými vlastnostami, ktoré sa zaviedlo na prelome 70. a 80. rokov minulého storocia.   [L.Piršel – článok v časopise ASB (architektúra|stavebníctvo|biznis) #155, špeciál 2013, ročník 20, JAGA Group s.r.o. Bratislava, Slovakia]    

Certifikácia trvalej udržateľnosti

Účelom hodnotenia energetickej hospodárnosti budov je dať stavebným úradom, kupcom, nájomcom a vlastníkom možnosť porovnávať existujúce budovy rovnakej kategórie tak, ako je to pri spotrebných výrobkoch (napr. televízoroch, chladničkách, pračkách a pod.) a kontrolovať, či spĺňajú pre nich štátom určené kritériá hospodárnosti.   [L.Piršel – článok v časopise TZB HAUSTECHNIK, číslo 03/2013, ročník … Viac