Nepozorovaná čierna diera prevádzkových nákladov

Jedným z médií, ktoré sa veľmi často používa v priemyselných závodoch, je stlačený vzduch. Obvykle slúži na pohon ručného náradia alebo ako technologické médium potrebné na prevádzku výrobných strojov.

alo-MARK_C-bordo

[Článok v časopise TZB Haustechnik #1/2014]

Bookmark the permalink.

Comments are closed.