ANKETA v časopise TZB – Je v spojení sila?

Dôležitosť tímovej, medziodborovej spolupráce a integrované navrhovanie slávi svoje prvé úspechy aj na Slovensku. Ide zatiaľ o ojedinelé projekty a svojím spôsobom prvé lastovičky? Alebo sa už skutočne začína presadzovať multidisciplinárnosť a spojenie vedy s praxou?

alo-MARK_C-bordo

[Anketa v časopice TZB Haustechnik #1/2014, špeciál : vykurovanie]

 
Bookmark the permalink.

Comments are closed.