Zelená budova

Zelená budova je synonymom pre trvale udržateľnú budovu.:

alo-MARK_C-blue22
Trvalá udržateľnosť je:
pumerle-TYRK schopnosť uspokojovať potreby bez toho, aby to bolo na úkor uspokojovania budúcich potrieb (Brundtland)
pumerle-TYRK stav komplexného dynamického systému, v ktorom môže systém neustále prosperovať bez toho, aby to viedlo k jeho vnútornému kolapsu alebo aby si to vyžadovalo vstupy spoza definovaných hraníc systému (©EXCEPT).
 
alo_pict-zelene-budovy_04a_71 alo_pict-zelene-budovy_04b71 alo_pict-zelene-budovy_04c71 alo_pict-zelene-budovy_04d71

Na hodnotenie trvalej udržateľnosti budovy sa používajú medzinárodné certifikačné systémy trvalej udržateľnosti :

  BREEAM® BREEAM-Logo_SHD
  LEED® LEED-Logo_SHD
  DGNB® DGNB-Logo_SHD
 

* |  Vzťahy medzi jednotlivými kategóriami :

pumerle-MAG  Vzťah medzi energetickou hospodárnosťou a trvalou udržateľnosťou budovy je vysvetlený podrobnejšie  LINK-mark_GREEN TU] 
pumerle-MAG   Vzťah medzi inteligentnou budovou a trvalou udržateľnosťou budovy je vysvetlený podrobnejšie  LINK-mark_GREEN TU]
pumerle-MAG   Prípadovú štúdiu World Green Building Council o zelených budovách nájdete  [ LINK-mark_GREEN TU] 
 

Comments are closed.