Zavádzanie manažérskych systémov pre nehnuteľnosti

Zavedenie manažérskeho systému je prostriedkom na vytvorenie poriadku, adresnosti, kontrolovateľnosti a merateľnosti v prevádzkových procesoch a na implementáciu metód neustáleho zlepšovania. Prínosom dobre zavedených manažérskych systémov je zvýšenie efektívnosti riadenia a zníženie nákladov.

pumerle-MAG
   

Našim klientom poskytujeme:

alo-logo_new_01d-01 
  • zavedenie manažérskeho systému pre riadenie spotreby energie v zmysle STN EN ISO 50001

  • zavedenie manažérskeho systému pre riadenie prevádzky nehnuteľnosti – facility management podľa radu noriem STN EN 15221 

 

 
   

Comments are closed.