Aktivity pre podporu trvalej udržateľnosti a zvyšovanie efektívnosti prevádzky nehnuteľností

Ako doplnok k službám viazaným na konkrétnu nehnuteľnosť alebo projekt klienta, ponúkame aj ďalšie služby zo skupiny ostatných podporných aktivít:

pumerle-MAG 
   
  • školenia projektových manažérov, rozpočtárov a stavbyvedúcich o požiadavkách na postupy pre zabezpečenie úspešnej certifikácie stavby podľa medzinárodných certifikačných systémov BREEAM® International a LEED®,

  • školenia pracovníkov stavebných úradov o požiadavkách na energetickú hospodárnosť,

  • školenia pracovníkov stavebných úradov o požiadavkách na trvalú udržateľnosť,

  • prieskumy a hodnotenia stavu vnútorného prostredia v budove a ich vplyvu na zdravie a výkonnosť ich užívateľov,

  • prednášky, školenia, mimoškolské vzdelávanie a tvorba pomôcok pre efektívnu a trvale udržateľnú výstavbu a prevádzku nehnuteľností,

  • kvalifikované odborné preklady technických noriem, štandardov, predpisov a dokumentácie a podpora pre expertné činnosti znalcov a audítorov.

alo-logo_new_01d-01 

Comments are closed.