Realitné kancelárie a kupci/predajcovia nehnuteľností

Podľa Zákona č. 555/2005 Z.z. v znení jeho neskorších zmien vrátane Zákona č. 300/2012 Z.z. majú prenajímatelia a predávajúci nehnuteľností povinnosť predkladať nájomcom resp. kupujúcim platný energetický certifikát a odovzdať im kópiu resp. originál (pri predaji).

 

pumerle-MAG
   

Táto povinnosť sa týka nasledovných kategórií nehnuteľností:

 
 • rodinné domy,
 • bytové domy,
 • administratívne budovy,
 • budovy škôl a školské zariadenia
 • budovy nemocníc,
 • budovy hotelov a reštaurácií,
 • športové haly a iné budovy určené na šport,
 • budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby,
 • ostatné nevýrobné budovy spotrebúvajúce energiu
 
   

Pre realitné kancelárie a maklérov, prenajímateľov nehnuteľností ako aj pre budúcich predávajúcich resp. kupujúcich ponúkame nasledovné služby:

alo-logo_new_01d-01
 • vypracovanie energetického certifikátu budovy,

 • certifikáciu trvalej udržateľnosti budovy podľa certifikačných systémov BREEAM® a LEED®,

 • poradenskú a konzultačnú činnosť:

  • pre identifikovanie možností na zlepšenie energetickej hospodárnosti existujúcej nehnuteľnosti,

  • pre vypracovanie stratégie na získanie certifikátu trvalej udržateľnosti.

 

Comments are closed.