DNA alocons

Sme multidisciplinárny tím odborníkov, ktorým záleží na tom, ako a kde žijeme a čo odovzdáme našim nasledovníkom. Aj ked sme mladá spoločnosť, opierame sa vo svojich špecializáciach o skúsenosti niekoľkých desaťročí.

alo-MARK_C-bordo

 

(DNA je nositeľkou dedičnej informácie, kódom jedinečnosti – ľudí  a takmer všetkých organizmov. Je dôležitá pre rast organizmu,  aby sa replikovali jeho vlastnosti do každej jeho novej časti. )

Aj my máme svoju DNA, ktorá nás robí  jedinečnými a pomáha nášmu rastu.

alo-logo_new_01d-01
 alo_dna_UPR_03_resize

[ naše MENO ]

zosobňuje našu víziu :

pumerle-MAG    byť iní, odlišní – latinsky alo  (čo zároveň znamená udržiavať, živiť, vyživovať, zachovať;)

pumerle-MAG    a súčasne odborne radiť, riešiť ťažkosti a problémy našich klientov – latinsky cons [-ultatio]

[ naše LOGO ]

zhmotňuje naše presvedčenie, že piliermi trvalej udžateľnosti sú :

pumerle-MAG   efektívnosť využívania zdrojov
       ako prejav zodpovednosti k disponibilným zdrojom

pumerle-MAG   environmentálna zodpovednosť
       ako postoj k zachovaniu zdravého životného prostredia

pumerle-MAG   ekonomická prosperita
       ako nevyhnutná podmienka pre schopnosť neustále sa rozvíjať

a tieto svojim spolupôsobením dávajú vzniknúť :

pumerle-MAG   trvalej udržateľnosti

 alo_dna_UPR_03_Page_08_resize

[ naše HESLO ]

pumerle-SVZEL   Ingenuity to sustain – vynaliezavosťou
k udržateľnosti

Je vyjadrením nášho presvedčenia, že vynaliezavosťou je možné dosiahnuť trvalú udržateľnosť bez toho, aby to znamenalo odriekanie.

pumerle-ORANGE   Sme presvedčení, že podnikanie má byť trvale udržateľné.

alo_dna_UPR_03_Page_10_resize

[ naša VÍZIA ]

pumerle-MAG  najprv :Načúvať našim klientom a pochopiť ich potreby.

pumerle-MAG  potom :Spoločne vytvorenými špičkovými riešeniami pomôcť zladiť potreby našich klientov s potrebami životného prostredia a iných tak, aby ich podnikanie bolo efektívnejšie, zodpovedné, ekonomicky úspešnejšie a trvale udržateľné.

pumerle-MAG  na záver :Stať sa vďaka úspechom našich klientov poprednou poradenskou a konzultačnou spoločnosťou.

[ naše IDEÁLY ]

pumerle-MAG   Otvorenosť   (Openness)

pumerle-MAG   Pokrokovosť   (Progressiveness)

pumerle-MAG   Tímový duch   (Teaming)

pumerle-MAG   Vynaliezavosť   (Ingenuity)

pumerle-MAG   Pružnosť   (Flexibility)

pumerle-MAG   Empatia   (Empathy)

pumerle-MAG   Asertivita   (Assertiveness)

pumerle-MAG   Iniciatívnosť   (Leadership)

< … chcete vedieť prečo? >

alo_dna_UPR_03_Page_27_resize

[ naše HODNOTY ]

pumerle-MAG  Integrita   (Integrity)
      našich myšlienok a činov

pumerle-MAG  Rozmanitosť   (Diversity)
      našich klientov a nás

pumerle-MAG  Komplexnosť   (Complexity)
      sveta, v ktorom žijeme

pumerle-MAG  Trvalá udržateľnosť   (Sustainability)
      ako zameranie sa na dôstojné a radostné prežitie

Pre nás integrita a trvalá udržateľnosť
… začínajú tým, aké hodnoty vyznávame, pokračujú tým, kde žijeme, čo si myslíme a ako konáme a končia tým, o čo sa snažíme

 

   

Podporujeme vytváranie multidisciplinárnych, medzinárodných, multikulturálnych, vekovo a rodovo zmiešaných tímov expertov. Veríme, že diverzita je bohatstvo a motor ďaľšieho vývoja a integrita je živou vodou trvale udržateľných vzťahov s našimi klientami a v našich tímoch.

alo-logo_new_01d-01
   

Comments are closed.