naše IDEÁLY

Máme konkrétnu predstavu o ideálnych vlastnostiach, ktoré nám a našim klientom pomôžu k trvale udržateľnému podnikaniu. Našu firemnú kultúru a vnútorné procesy nastavujeme tak, aby sme ich dosiahli a zachovali… Ako jednotlivci aj ako celá firma.   alo-MARK_C-blue22

alo_pict-4x200_02a03 alo_pict-4x200_02b03 alo_pict-4x200_02c03 alo_pict-4x200_02d03

pumerle-MAG

Otvorenosť   (Openness)

otvorenosť k názoru iných, k novým myšlienkam a vo vlastnom konaní ako základ dôvery a schopnosti efektívne komunikovať

pumerle-MAG

Pokrokovosť   (Progressiveness)

pokrokovosť v prístupoch a v navrhovaných riešeniach ako základ pre riešenie aj tých najväčších výziev

pumerle-MAG

Tímový duch   (Teaming)

tímový duch v práci aj v spoločenskom živote ako predpoklad synergického využitia schopností všetkých jednotlivcov

pumerle-MAG

Vynaliezavosť   (Ingenuity)

vynaliezavosť pri kladení otázok a hľadaní odpovedí ako základ pre nájdenie optimálnych a nových riešení

pumerle-MAG

Pružnosť   (Flexibility)

pružnosť v chápaní potrieb našich klientov a meniacich sa okrajových podmienok ako základ pre nájdenie realizovateľných a úspešných riešení

pumerle-MAG

Empatia   (Empathy)

empatia voči našim klientom, partnerom a voči sebe navzájom ako predpoklad efektívnej tímovej spolupráce

pumerle-MAG

Asertivita   (Assertiveness)

asertivita pri interakcii s našimi klientami, partnermi a v rámci našich tímov ako základ primeraného spôsobu vyjadrovania pocitov, názorov a potrieb s cieľom vytovriť priestor pre efektívnu, otvorenú a pre všetkých zúčastnených kalkulovateľnú komunikáciu a konanie

pumerle-MAG

Iniciatívnosť   (Leadership)

iniciatívnosť a vedúce postavenie pri hľadaní riešení ako základ trvale udržateľnej podpory našich klientov

 

 

Comments are closed.