EFEKTÍVNOSŤ

Budovy sú pre činnosť ľudí nevyhnutnosťou. Podľa viacerých výskumov s ich výstavbou, prevádzkou a udržiavaním celosvetovo súvisí približne:

alo-MARK_C-blue22
  • 40-50% spotreby surovín,
  • 30-40% spotreby energie,
  • 33% produkcie CO2,
  • 25% spotreby všetkého vyťaženého dreva
  • 17% spotreby pitnej vody 
 

Efektívne využívanie zdrojov sa stalo ekologickou a ekonomickou nevyhnutnosťou.

alo-MARK_Q-orange2

 

 

Pomáhame našim klientom vo zvyšovaní ich efektívnosti využívania zdrojov vytváraním riešení v oblasti: 

alo-logo_new_01d-01

  • znižovania potreby primárnej energie,
  • zvyšovania účinnosti pri premenách foriem energie,
  • spätného získavania nízkopotenciálnych foriem energie,
  • výberu a návrhu efektívnych pracovných postupov,
  • výberu materiálov a surovín.
 

 

Comments are closed.