Spracovanie prevádzkovej dokumentácie nehnuteľnosti

Prevádzková dokumentácia nehnuteľnosti je základným predpokladom efektívnej a ekonomickej prevádzky, ktorá je šetrná k okoliu a ktorá prináša vysokú mieru spokojnosti užívateľov. Umožňuje nastaviť prevádzkové procesy, kontrolné mechanizmy a metódy hodnotenia efektívnosti, udržateľnosti a spokojnosti s úrovňou poskytovaných služieb.

pumerle-MAG
   

Pre našich klientov vypracujeme:

alo-logo_new_01d-01 
  • prevádzkové predpisy, návody na obsluhu a štandardy poskytovaných služieb

  • návrhy súborov kľúčových výkonnostných ukazovateľov pre hodnotenie efektívnosti prevádzky nehnuteľnosti a úrovne poskytovaných služieb

  • kontrolné plány, harmonogramy preventívnej údržby, odborných prehliadok a skúšok

  • stratégie trvale udržateľného obstarávania spotrebného materiálu, náhradných dielov, upratovania a starostlivosti o vonkajšie priestory 

 

 
   

Comments are closed.