Prípadová štúdia World Green Building Council o zelených budovách

Zelenú budovu môžeme chápať ako označenie trvalo udržateľnej budovy. Je pritom dôležité vedieť, v akej fáze životnej fáze životného cyklu sa má budova hodnotiť, o aký typ ide a kde sa budova nachádza. 

 

 

pumerle-MAG    tu si môžete stiahnuť štúdiu v plnom znení :

 ( LINK-mark_GREEN Business_Case_For_Green_Building_small_2013-03-06.pdf  – 50 Mb)  

 

 

 
Bookmark the permalink.

Comments are closed.