Certifikácia trvalej udržateľnosti

Účelom hodnotenia energetickej hospodárnosti budov je dať stavebným úradom, kupcom, nájomcom a vlastníkom možnosť porovnávať existujúce budovy rovnakej kategórie tak, ako je to pri spotrebných výrobkoch (napr. televízoroch, chladničkách, pračkách a pod.) a kontrolovať, či spĺňajú pre nich štátom určené kritériá hospodárnosti.

 

alo-MARK_C-bordo

[L.Piršel – článok v časopise TZB HAUSTECHNIK, číslo 03/2013, ročník XXI, JAGA Group s.r.o. Bratislava, Slovakia]

 
Bookmark the permalink.

Comments are closed.