Čo sú „zelené“ budovy?

Zelenú budovu môžeme chápať ako označenie trvalo udržateľnej budovy. Je pritom dôležité vedieť, v akej fáze životnej fáze životného cyklu sa má budova hodnotiť, o aký typ ide a kde sa budova nachádza.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (466:)
alo-MARK_C-bordo 

[L.Piršel – prednáška na konferencii Energetická hospodárnosť v centre pozornosti, SIEA, december 2012, Patince, Slovakia]

 
Bookmark the permalink.

Comments are closed.