ANKETA v časopise TZB – Je v spojení sila?

Dôležitosť tímovej, medziodborovej spolupráce a integrované navrhovanie slávi svoje prvé úspechy aj na Slovensku. Ide zatiaľ o ojedinelé projekty a svojím spôsobom prvé lastovičky? Alebo sa už skutočne začína presadzovať multidisciplinárnosť a spojenie vedy s praxou? [Anketa v časopice TZB Haustechnik #1/2014, špeciál : vykurovanie]  

Vychádza zo škôl budúcnosť TZB ?

Základný pohľad na úroveň absolventov odborov TZB a technika prostredia Stavebnej fakulty STU v Bratislave v procese reformy a riešenia koncepcie školstva. Odpovede zástupcov akdemickej obce a firiem z odboru. [Článok v časopise TZB Haustechnik #1/2013,  anketa]  

Riadiace systémy v TZB

Čo je vlastne ich prioritnou funkciou riadiacich systémov TZB a čo sa sleduje ich nasadením. Bez sústavnej starostlivosti a optimalizácie nemôže ani najlepší riadiaci systém zastrešiť očakávané funkcie. [Článok v časopise TZB Haustechnik #5/2012, špeciál : meracia, regulačná a riadiaca technika : anketa]  

Budeme ešte v roku 2020 vykurovať ?

Budovy s takmer nulovou spotrebou energie predstavujú úplne nový fenomén, ktorý vstupuje do návrhu, realizácie a prevádzky budov v zmysle opatrení EÚ 20/20/20. [Článok v časopise TZB Haustechnik #4/2013, špeciál : vykurovanie]