Vychádza zo škôl budúcnosť TZB ?

Základný pohľad na úroveň absolventov odborov TZB a technika prostredia Stavebnej fakulty STU v Bratislave v procese reformy a riešenia koncepcie školstva. Odpovede zástupcov akdemickej obce a firiem z odboru.

alo-MARK_C-bordo

[Článok v časopise TZB Haustechnik #1/2013,  anketa]

 
Bookmark the permalink.

Comments are closed.