Udržateľnosť výstavby v roku 2014, časť 2/2

Prednáška pre študentov 5. ročníka Fakulty architektúry STU v Bratislave, 5.5.2014, Bratislava.

alo-MARK_C-bordo
[Prednáška na fakulte architektúry, máj 2014, dokončenie]  

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.