Význam merania a overovania údajov pri EA, časť 1/2

Merania sú dôležitou súčasťou charakterizovania skutočného stavu predmetu energetického auditu. Každé meranie môže byť zaťažené neistotou a prípadnými chybami. Ide o to, aby neistota merania a prípadné chyby dramaticky nezmenili výpovednú hodnotu výsledkov merania.

alo-MARK_C-bordo
[Prednáška, časť 1-2, 2015]  
Bookmark the permalink.

Comments are closed.