Trvalá udržateľnosť vo výstavbe

Trvalá udržateľnosť je “Schopnosť uspokojovať dnešné potreby bez toho, aby to bolo na úkor uspokojovania budúcich potrieb” (Brundtland). Podľa (Except) je to “Stav komplexného dynamického systému, v ktorom môže systém neustále prosperovať bez toho, aby to viedlo k jeho vnútornému kolapsu alebo by si to vyžadovalo vstupy spoza definovaných hraníc systému”.

 alo-MARK_C-bordo

[L.Piršel – prednáška na Fakulte architektúry STU pre študentov 3. Ročníka, apríl 2013, Bratislava, Slovakia ]

 
Bookmark the permalink.

Comments are closed.