Certifikácia trvalej udržateľnosti

Účelom hodnotenia energetickej hospodárnosti budov je dať stavebným úradom, kupcom, nájomcom a vlastníkom možnosť porovnávať existujúce budovy rovnakej kategórie tak, ako je to pri spotrebných výrobkoch (napr. televízoroch, chladničkách, pračkách a pod.) a kontrolovať, či spĺňajú pre nich štátom určené kritériá hospodárnosti.   [L.Piršel – článok v časopise TZB HAUSTECHNIK, číslo 03/2013, ročník … Viac

Čo sú „zelené“ budovy?

Zelenú budovu môžeme chápať ako označenie trvalo udržateľnej budovy. Je pritom dôležité vedieť, v akej fáze životnej fáze životného cyklu sa má budova hodnotiť, o aký typ ide a kde sa budova nachádza.   [L.Piršel – prednáška na konferencii Energetická hospodárnosť v centre pozornosti, SIEA, december 2012, Patince, Slovakia]  

Vzťah medzi inteligentnou budovou a trvalou udržateľnosťou budovy

“… Budova, ktorá vytvára podmienky – personálne, environmentálne a technologické – aby mohla prosperovať ľudská inteligencia, zvyšujúc svoju individuálnu produktivitu a spokojnosť … “    [L.Piršel – prednáška na seminári Inteligentné budovy, SSTP, apríl 2013, výstava CONECO/RACIOENERGIA 2103, Bratislava, Slovakia]  

Trvalá udržateľnosť vo výstavbe

Trvalá udržateľnosť je “Schopnosť uspokojovať dnešné potreby bez toho, aby to bolo na úkor uspokojovania budúcich potrieb” (Brundtland). Podľa (Except) je to “Stav komplexného dynamického systému, v ktorom môže systém neustále prosperovať bez toho, aby to viedlo k jeho vnútornému kolapsu alebo by si to vyžadovalo vstupy spoza definovaných hraníc … Viac