Certifikácia udržateľnosti budov – v čom je iná ?

Energetické, environmentálne a ekonomické hodnotenie vykurovacích systémov. Tradičná 22. konferencia so zahraničnou účasťou VYKUROVANIE 2014 je zameraná na energetické, environmentálne a ekonomické hodnotenie vykurovacích systémov. Odborný program je rozdelený do 5 samostatných celkov. [Prednáška na konferencii Vykurovanie 2014,  Stará Ľubovňa]  

Energetická certifikácia a certifikácia trvalej udržateľnosti (časť 2/2)

Po 31.12.2015 je minimálnou požiadavkou na energetickú hospodárnosť nových budov horná hranica energetickej triedy A1 pre globálny ukazovateľ. Po 31.12.2018 je minimálnou požiadavkou na energetickú hospodárnosť nových budov vo vlastníctve orgánov verejnej správy horná hranica energetickej triedy A0 pre globálny ukazovateľ. [L.Piršel, prednáška vzdelávacieho programu SKOHMaZ pre znalcov z odboru … Viac

Energetická certifikácia a certifikácia trvalej udržateľnosti (časť 1/2)

Po 31.12.2015 je minimálnou požiadavkou na energetickú hospodárnosť nových budov horná hranica energetickej triedy A1 pre globálny ukazovateľ. Po 31.12.2018 je minimálnou požiadavkou na energetickú hospodárnosť nových budov vo vlastníctve orgánov verejnej správy horná hranica energetickej triedy A0 pre globálny ukazovateľ. [L.Piršel, prednáška vzdelávacieho programu SKOHMaZ pre znalcov z odboru … Viac

Facility manažment, certifikácia trvalej udržateľnosti

Činnosť facility managera je potrebná na splnenie nevyhnutných podmienok pre certifikáciu. Facility manger svojou kvalitnou činnosťou môže prispieť ku získaniu 20 až 29 kreditov. Na certifikáciu je potrebné splniť všetky nevyhnutné podmienky a získať aspoň 40 kreditov. [L.Piršel, 01/10/2013, prednáška]  

Facility manažment a certifikácia trvalej udržateľnosti

Certifikácia trvalej udržateľnosti sa zvyčajne spája s projektovaním a výstavbou nových budov. Môže sa preto zdať, že najvýznamnejšiu úlohu pri úspešnej certifikácii zohrávajú investori, architekti, projektanti profesisti a dodávatelia. [L.Piršel, článok v časopise IDB Journal – Facility management #6/2013]  

Vychádza zo škôl budúcnosť TZB ?

Základný pohľad na úroveň absolventov odborov TZB a technika prostredia Stavebnej fakulty STU v Bratislave v procese reformy a riešenia koncepcie školstva. Odpovede zástupcov akdemickej obce a firiem z odboru. [Článok v časopise TZB Haustechnik #1/2013,  anketa]  

Riadiace systémy v TZB

Čo je vlastne ich prioritnou funkciou riadiacich systémov TZB a čo sa sleduje ich nasadením. Bez sústavnej starostlivosti a optimalizácie nemôže ani najlepší riadiaci systém zastrešiť očakávané funkcie. [Článok v časopise TZB Haustechnik #5/2012, špeciál : meracia, regulačná a riadiaca technika : anketa]  

Budeme ešte v roku 2020 vykurovať ?

Budovy s takmer nulovou spotrebou energie predstavujú úplne nový fenomén, ktorý vstupuje do návrhu, realizácie a prevádzky budov v zmysle opatrení EÚ 20/20/20. [Článok v časopise TZB Haustechnik #4/2013, špeciál : vykurovanie]  

Inteligentné budovy a trvalá udržateľnosť

Inteligentná budova je terminus technicus na oznacenie istej skupiny budov so špecifickými vlastnostami, ktoré sa zaviedlo na prelome 70. a 80. rokov minulého storocia.   [L.Piršel – článok v časopise ASB (architektúra|stavebníctvo|biznis) #155, špeciál 2013, ročník 20, JAGA Group s.r.o. Bratislava, Slovakia]