Porovnanie energetickej certifikácie a energetického auditu

Hlavné rozdiely sú nasledovné :

Energetická certifikácia

Energetický audit

hodnotí sa energetická hospodárnosť budovy na základe normalizovaných klimatických a prevádzkových podmienok

hodnotí sa energetická náročnosť a efektívnosť spotreby energie pri výrobe za konkrétnych klimatických a prevádzkových podmienok

výsledkom je zaradenie budovy do energetickej triedy

výsledkom je súbor opatrení na zvýšenie efektívnosti spotreby energie

certifikácia sa robí pre novú budovu a vždy, keď dôjde k jej významnej obnove alebo keď budova nemá platný energetický certifikát – platnosť certifikátu je najviac 10 rokov

audit sa má robiť prinajmenšom každé 4 roky

je povinná takmer pre všetky budovy s výnimkou výrobných budov

je povinná pre veľké podniky; za veľké podniky sa považujú aj prepojené a partnerské podniky, keď konsolidované parametre spĺňajú charakteristiku veľkého podniku.

alo-MARK_C-blue22

Comments are closed.