Organizátori tendrov

Pre organizátorov tendrov facility managementu ponúkame poradenskú a konzultačnú činnosť, napr. formou spracovania:

 

pumerle-MAG
   
  • podkladov pre výber dodávateľov služieb facility manažmentu,

  • návrhu kľúčových výkonnostných ukazovateľov pre hodnotenie efektívnosti prevádzky a úrovne poskytovaných služieb,

  • návrhu systému hodnotenia ponúk dodávateľov služieb facility managementu.

 

( * Všetky podklady spracúvame v súlade a podľa požiadaviek z radu noriem STN EN 15221 Facility Management. )

 

 
 

Comments are closed.