Generálni dodávatelia

Pre generálnych dodávateľov poskytujeme poradenskú a konzultačnú činnosti pri realizácii investície, napr. formou:

 

pumerle-MAG
   
  • spracovania podkladov pre výbery dodávateľov infraštruktúry a techniky prostredia,

  • prípravy podkladov pre certifikáciu trvalej udržateľnosti v štádiu zhotovenej stavby pre certifikačné systémy BREEAM® International, alebo LEED®,

  • nezávislé overovanie funkčnosti systémov infraštruktúry a techniky prostredia v budovách pri ich uvádzaní do chodu,

  • certifikácia energetickej hospodárnosti budov v zmysle Zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších zmien vrátane Zákona č. 300/2012 Z.z. a podľa Vyhl. MDVRR SR č. 364/2012 Z.z. ak je súčasťou dodávky generálneho dodávateľa,

  • školení projektových manažérov, rozpočtárov a stavbyvedúcich o požiadavkách na postupy pre zabezpečenie úspešnej certifikácie stavby podľa BREEAM® International, alebo LEED®.

 

alo-logo_new_01d-01
   
 

Comments are closed.