Investori a developeri

Pre investorov a developerov poskytujeme poradenskú a konzultačnú činnosť pri príprave a realizácii investície, napr. formou spracovania:

pumerle-MAG
   
  • technicko-ekonomických štúdií k energetickým koncepciám budov,

  • štúdií a stratégií trvalej udržateľnosti,

  • stratégií a štúdií uskutočniteľnosti využívania obnoviteľných zdrojov energie,

  • podkladov pre výbery dodávateľov infraštruktúry, techniky prostredia a služieb facility managementu,

  • certifikácia energetickej hospodárnosti budov v zmysle Zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších zmien vrátane Zákona č. 300/2012 Z.z. a podľa Vyhl. MDVRR SR č. 364/2012 Z.z.,

  • audity efektívnosti spotreby energie v zmysle Zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a podľa Vyhl. MH SR 179/2015 Z.z.,

  • certifikácia trvalej udržateľnosti podľa BREEAM® International, alebo LEED®,

  • nezávislé overovanie funkčnosti systémov infraštruktúry a techniky prostredia v budovách pri ich uvádzaní do chodu.

alo-logo_new_01d-01
   

Comments are closed.