Trendy ekostopy a biokapacity Slovenska

Cieľom tohto zhrnutia je poskytnúť prehľad o “ekologickej stope” a biokapacite v krajine tak aby sa dali vysvetliť  oba fakty a aby sa číselne dokázalo, prečo môžu byť výsledky a rebríčky krajiny v LPR 2012 a v LPR 2010  odlišné.

Comments are closed.