Nezávislé overovanie funkčnosti systémov

Pre efektívnu, hospodárnu a trvale udržateľnú prevádzku nehnuteľností je treba vedieť, ako funkčné sú systémy infraštruktúry a techniky prostredia.

Prvým dôležitým míľnikom je overenie funkčnosti pri preberaní novej nehnuteľnosti od generálneho dodávateľa. Kvôli zachovaniu objektivity je vhodné, aby toto overenie robil nezávislý subjekt. Jeho nezávislosť na dodávateľoch infraštruktúry a techniky prostredia je predpokladom a jeho kompetencia zárukou pre dôkladné overenie, či všetky systémy skutočne fungujú ako majú a ako boli naprojektované.

Ďalšími dôležitými míľnikmi sú zmeny v spôsobe využívania nehnuteľnosti a v požiadavkách užívateľov. Pokiaľ neprichádza k významnej obnove alebo úprave nehnuteľnosti, tak sa pravidla raz za 5 rokov nahromadí toľko zmien, že je rozumné a vhodné overiť funkčnosť a prípadne zmeniť nastavenie systémov infraštruktúry a techniky prostredia.

pumerle-MAG
   

Našim klientom poskytujeme:

alo-logo_new_01d-01 
  • overovanie funkčnosti systémov infraštruktúry a techniky prostredia pred odovzdaním budovy

  • overovanie funkčnosti systémov infraštruktúry a techniky prostredia počas prevádzky budovy

 

 

 

Comments are closed.