Poradenská a konzultačná činnosť pri príprave, realizácii a počas prevádzky investície

V každej fáze životného cyklu nehnuteľnosti je potrebné vykonať veľké množstvo mravenčej práce, ktorá ide za rámec operatívy. Hodnotiť, porovnať, navrhnúť, vytvoriť stratégiu a taktiku a pripraviť množstvo podkladov, aby mohla operatíva efektívne fungovať. Dnešné firmy nemôžu kvôli konkurenčnému tlaku držať tímy expertov, ktoré využijú len zriedka. Zato sú však z času na čas situácie, keď tieto tímy potrebujú. To je priestor pre angažovanie externých odborníkov.

pumerle-MAG
   

Pre našich klientov vypracujeme:

alo-logo_new_01d-01 
  • technicko-ekonomické štúdie k energetickým koncepciám budov

  • štúdie a stratégie trvalej udržateľnosti

  • stratégie a štúdie uskutočniteľnosti využívania obnoviteľných zdrojov energie

  • podklady pre výbery dodávateľov infraštruktúry a techniky prostredia

  • projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budov do dokumentácie pre získanie stavebného povolenia v zmysle Zákona č. 300/2012 Z.z.

  • riešenie stavebno-fyzikálnych problémov a návrhy/posúdenia riešení pre dosiahnutie tepelnej, akustickej a vizuálnej pohody užívateľov budov

  • podklady pre certifikáciu trvalej udržateľnosti v štádiu projektovej dokumentácie pre certifikačné systémy BREEAM® International a LEED®

  • štúdie uskutočniteľnosti outsourcingu služieb facility managementu

  • podklady pre výber dodávateľov služieb facility managementu

Comments are closed.