Realizácia investície

Je to fáza, v ktorej sa má zhmotniť zámer investora a riešenie architekta a generálneho projektanta činnosťou generálneho dodávateľa. V súčasnosti sa jej na Slovensku venuje najväčšia pozornosť a nezriedka sa do nej presúvajú činnosti, ktoré patria do fázy [PRÍPRAVY INVESTÍCIE]. Sme presvedčení, že to je na škodu kvality, výslednej ceny a rýchlosti výstavby budovy.

alo-MARK_C-blue22
alo_pict-zelene-budovy_04a_74_fotodvv alo_pict-zelene-budovy_04b74 alo_pict-zelene-budovy_04c74 alo_pict-zelene-budovy_04d74

Pre fázu realizácie investície našim klientom ponúkame tieto služby:

alo-logo_new_01d-01
  • spracovanie podkladov pre výbery dodávateľov infraštruktúry a techniky prostredia
  • certifikácia trvalej udržateľnosti v štádiu zhotovenej stavby pre certifikačné systémy BREEAM® International a LEED®
  • nezávislé overovanie funkčnosti systémov infraštruktúry a techniky prostredia pri ich uvádzaní do chodu
  • certifikácia energetickej hospodárnosti budovy v zmysle Zákona č. 555/2005 Z.z. v znení jeho neskorších zmien vrátane Zákona č. 300/2012 Z.z. a podľa Vyhl. MDVRR SR 364/2012 Z.z.
  • spracovanie prevádzkovej dokumentácie budovy
  • spracovanie podkladov pre výber dodávateľov služieb facility managementu
 

Comments are closed.