UDRŽATEĽNOSŤ

 

Bez dosiahnutia trvalej udržateľnosti vo výstavbe budov, pri ich údržbe a prevádzke je zrejme nemožné dosiahnuť trvalú udržateľnosť činnosti ľudskej civilizácie. Sme certifikovaní pre hodnotenie trvalej udržateľnosti budov.

alo-MARK_C-blue22
Udržateľnosť je nástrojom a cestou pre dosiahnutie dlhodobej prosperity.

alo-MARK_Q-orange2

  

   

Pomáhame našim klientom využívaním medzinárodne uznávaných certifikačných systémov (BREEAM®, LEED®, DGNB®) pri zvyšovaní trvalej udržateľnosti ich budov v štádiu prípravy a realizácie investície a pri prevádzke existujúcich nehnuteľností hľadaním a hodnotením riešení v oblasti:

alo-logo_new_01d-01

  • výberu lokality umiestnenia investície,
  • výberu materiálov, zariadení a pracovných postupov,
  • vytvárania kvalitného prostredia,
  • regulovania spotreby v rovnováhe s tvorbou zdrojov,
  • spätného využívania produkovaných odpadov,
  • využívania obnoviteľných zdrojov.
 
   

Comments are closed.