PROSPERITA

Ekonomická prosperita je nevyhnutnou podmienkou pre schopnosť neustále sa rozvíjať. Po roku 2008 sa dosahovanie ekonomickej prosperity stalo podstatne zložitejšie. Výstavba, údržba a prevádzka budov, viaže významné investičné a fixné prevádzkové náklady.

alo-MARK_C-blue22
Prosperita nie je len cieľom, ale i predpokladom úspešného podnikania

alo-MARK_Q-orange2

 

   

Pomáhame našim klientom vytvárať riešenia pre zvyšovanie ekonomickej prosperity:

alo-logo_new_01d-01

  • redukciou celkových nákladov životného cyklu nehnuteľnosti výberom materiálov a zariadení na základe analýzy životného cyklu (LCA),
  • využívaním nástrojov pre efektívne obstarávanie zdrojov,
  • redukciou pracovnej náročnosti prevádzky a údržby nehnuteľností,
  • efektívnym zhodnocovaním vložených prostriedkov,
  • nástrojmi pre plánovanie, riadenie a vyhodnocovanie kvality výkonov.  
 
   

Comments are closed.