Energetická certifikácia a certifikácia trvalej udržateľnosti (časť 2/2)

Po 31.12.2015 je minimálnou požiadavkou na energetickú hospodárnosť nových budov horná hranica energetickej triedy A1 pre globálny ukazovateľ. Po 31.12.2018 je minimálnou požiadavkou na energetickú hospodárnosť nových budov vo vlastníctve orgánov verejnej správy horná hranica energetickej triedy A0 pre globálny ukazovateľ.

alo-MARK_C-bordo

[L.Piršel, prednáška vzdelávacieho programu SKOHMaZ pre znalcov z odboru Stavebníctvo, 16/01/2014]

 
Bookmark the permalink.

Comments are closed.